FILOSOFAEN – Det gode liv

Filosofi kommer af det græske ord philosophia som betyder noget i retning af ”kærlighed til visdom” eller ”ven af indsigt”. I FILOSOFAEN vil vi tænke og tale sammen om grundvilkår for DET GODE LIV og for det at være menneske. Vi vil kredse om filosofiske grundlæggende spørgsmål som: Hvad vil det sige at være god? Hvad er godt for mennesket og verden, vi lever i? Hvad er menneskets bestemmelse? Hvad gør det svært at være og gøre det gode?
Filosofien vil hjælpe os til at perspektivere og bevidstgøre vores nutidige dilemmaer, skærpe vores dømmekraft og nuancere det billede, vi allerede har af den verden, som vi alle på forskellig vis er en del af.
En filosofisk åben tænkning kan være med til at bryde gennem muren af gængse meninger og holdninger, for at se verden på ny og skabe grobund for gode handlinger.
Vi vil tage afsæt i vores erfaringer, sanser, uddrag af litteratur, digte, podcast, film, billeder, artikler og stifte bekendtskab med filosoffer som Aristoteles, Immanuel Kant, Kierkegaard, Hannah Arendt, K. E. Løgstrup og Dorthe Jørgensen.
page-templates/template_2.php