FILOSOFAEN – Fælles menneskelige grundvilkår

Hvad er de fælles menneskelige grundvilkår? Hvad kan vi ikke leve uden, hvad kan vi ikke undgå at konfrontere? Hvilken fællessum deler vi alle? Diskussionen har eksisteret, så længe mennesket har reflekteret over sin egen skæbne.
Vi vil i Filosofaen have fokus på det, der binder os sammen, frem for det der skiller os ad som mennesker. At alle mennesker, i al vores forskellighed, på tværs af tid og sted, kulturer og civilisationer, har noget fundamentalt menneskeligt til fælles. Noget vi ikke kan frasige os. Noget vi ikke kan undgå at konfrontere, opleve og gennemleve. Fødslen og døden danner rammen for en menneskelig filosofisk rejse, hvor vi vil komme til at forholde os til kærlighed, frygt, tab, rationalitet, og tro.
Vi vil tage afsæt i vores erfaringer, uddrag af litteratur, digte, podcast, film, billeder, artikler og stifte bekendtskab med filosoffer som bl.a. Hannah Arendt og Søren Kierkegaard.

default